Executive Search og Rekruttering

Vi skaffer din virksomhet de beste kandidatene!

 

Hvorfor velge HR Gruppen og og WSGS Scandinavia?

We are specialists in recruitment with DNV-GL certified recruiters. This gives you as a customer peace of mind in the process through a good supply of candidates with qualified and motivated candidates, thorough and objective assessments and an ethical and fair process.​

All our assignments have a fixed price and are managed so that the process is clear and predictable for both parties. For senior positions, a background check of CV information and reputation is always included.

​We are conscious of building a good reputation for our customers. Through a professional process, we find the best candidate while ensuring that the candidates who do not make it are left with a positive experience of the process and our customer.​

Rekrutteringsprosessen

Vår rekrutteringsprosess er basert på anerkjent forskning og beste kost/nytte.

1. Analyse/krav

I samarbeid med kunden gjennomgår vi stillingen – rammebetingelser, ansvar, arbeidsoppgaver, ønsket personlighetsprofil og erfaring/bakgrunn. Dette setter vi inn i en kravspesfikasjon som vil være vårt styringsdokument i den videre prosessen.

Analyse/krav

2.Milepælsplan og mediestrategi

Ved oppstart av et oppdrag utarbeides en konkret milepælsplan for å sikre en omforent og god fremdrift på oppdraget. Denne inneholder opplysninger om start- og slutt-tidspunkt, rapporteringstidspunkter og –form, valg av mediestrategi, søknadsfrister, tidspunkter for intervjuer og sluttvurderinger, samt fordeling av oppdragsgivers og konsulentens ansvar.

Milepælsplan og mediestrategi

3.Kandidatinnhenting

Jo flere søkere vi har å velge blant, jo større er sjansen for at det er en virkelig god kandidat blant søkerne. Vår jobb er å sikre et godt utvalg av kandidater og identifisere den kandidaten som er best i forhold til de kravene vi har spesifisert. Ofte supplerer vi utvalget med spennende “search-kandidater” – spesielt håndplukket ut fra kravspesifikasjonen.

Kandidatsøk

4. Utvelgelse og sluttprosess

Fra en “grovsortering” i startfasen, sitter vi gjerne igjen med 2-5 kandidater i sluttfasen. I prosessen benytter vi bl.a. strukturerte intevjuer og referanseintervjuer, ulike personlighets- og evnetester samt praktiske arbeidsprøver.

Utvelgelse og sluttprosess

5. Garanti og oppfølging

Vi gir 6 måneders garanti på våre rekrutteringsoppdrag. Dette omfatter kostnadsfri ny prosess hvis valgt kandidat slutter før 6 måneder og dette kan relateres til feil/mangler ved vår prosess. Vi følger opp kandidater og kunder jevnlig i denne perioden.

Garanti og oppfølging

Trenger du vår hjelp?

Vår omfattende ledelseserfaring og nettverk fra en rekke bedrifter og næringer gjør oss i stand til å bistå bedrifter,
ledere og eiere med lønnsom forretningsutvikling og endringsprosesser.
Kunder vil dra nytte av våre verdier – nysgjerrig, sjenerøs og kompetent. Som din foretrukne HR-partner er vi klar til å hjelpe deg!​

​Finn oss i hele Skandinavia

Sammen med Worls Search Group Scandinavia, har vi historie i Norge og resten av Norden tilbake til 1982.

​​Du finner oss i

  • ​ Oslo
  • Trondheim
  • Göteborg
  • Malmö
  • København